2310 312786 / 2310 329232

Υπηρεσίες Τοποθέτησης

Η εταιρεία iCan παρέχει τεχνική υποστήριξη για την τοποθέτηση του εκάστοτε είδους από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Τα εγγυημένα μας προϊόντα, μέσω της ποιότητας και της αντοχής τους καθώς επίσης και η παρουσία της επιχείρησης μας και μετά την πώληση τους (after sales service) έχουν δικαίως κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας.


H συνεργαζόμενη εταιρεία Audiodesigner αναλαμβάνει την μελέτη, την τοποθέτηση και το after sales service για τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Οικιακός ήχος 
  • Επαγγελματικός ήχος
  • Ασύρματος ήχοςH συνεργαζόμενη εταιρεία CarAudioNikou αναλαμβάνει την μελέτη, την τοποθέτηση και το after sales service στα ηλεκτρονικά συστήματα στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αυτοκίνητο
  • Μηχανή
  • Σκάφος