Εργοστασιακού τύπου ΟΕΜ (2918)

Διάσταση 1-DIN (55)

Διάσταση 2-DIN (39)