Εργοστασιακού τύπου ΟΕΜ (4199)

Διάσταση 1-DIN (48)

Διάσταση 2-DIN (44)