Εργοστασιακού τύπου ΟΕΜ (2494)

Διάσταση 1-DIN (64)

Διάσταση 2-DIN (91)