Εργοστασιακού τύπου ΟΕΜ (2464)

Διάσταση 1-DIN (71)

Διάσταση 2-DIN (82)