Εργοστασιακού τύπου ΟΕΜ (3949)

Διάσταση 1-DIN (67)

Διάσταση 2-DIN (45)