Εργοστασιακού τύπου ΟΕΜ (3424)

Διάσταση 1-DIN (67)

Διάσταση 2-DIN (68)