Εργοστασιακού τύπου ΟΕΜ (3275)

Διάσταση 1-DIN (54)

Διάσταση 2-DIN (27)