με GPS (19)

Απλό χειριστήριο (1-way) (27)

Αμφίδρομο χειριστήριο (2-way) (10)

Εργοστασιακό χειριστήριο (CanBus) (29)

Με εκκίνηση κινητήρα (9)