Οι συναγερμοί αυτοκινήτου χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Αναλογικοί συναγερμοί και Συναγερμοί CAN BUS.

Οι αναλογικοί συναγερμοί αφορούν κυρίως, οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας, στις μέρες μας όμως σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα λειτουργούν μέσω του πρωτοκόλλου CAN BUS, το οποίο με απλά λόγια είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ πολλών εγκεφάλων, αισθητήρων και άλλων συστημάτων επιτήρησης του οχήματος με αποτέλεσμα να χρειάζονται ειδικοί CAN BUS συναγερμοί, οι οποίοι επεμβαίνουν πλέον στο ηλεκτρονικό κύκλωμα του αυτοκινήτου.

1-way: Δεν υπάρχει λειτουργία ειδοποίησης σε περίπτωση απόπειρας εισόδου στο αυτοκίνητο σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων από το κλειδί του αυτοκινήτου. Μια τέτοια σήμανση χρησιμοποιείται συχνότερα σε οικιακά αυτοκίνητα, ως κλείδωμα με τηλεχειριστήριο.

2-way: Υπάρχει ενσωματωμένη οθόνη που σας ειδοποιεί με ένδειξη σήματος και φωτός για απόπειρα κλοπής. Επίσης, η οθόνη μπορεί να μεταδώσει τη φύση της απόπειρας κλοπής (χτύπημα ή σπάσιμο των θυρών), της εμβέλειας των 4 χιλιομέτρων. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, ενδέχεται να παρέχονται αισθητήρες κλίσης, έντασης και παρουσίας ατόμων στην καμπίνα.

GPS: Αυτός ο συναγερμός λειτουργεί μέσω GSM, έχει απεριόριστο εύρος και σε περίπτωση κλοπής, το αυτοκίνητο μπορεί να βρεθεί μέσω δορυφόρου. Είναι σχεδόν αδύνατο να κρύψετε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο σε υπόγειους χώρους στάθμευσης – οι επαναλήπτες GSM είναι εγκατεστημένοι εκεί, πράγμα που σημαίνει ότι η εύρεση αυτοκινήτου δεν θα είναι πρόβλημα.

με GPS (10)

Απλό χειριστήριο (1-way) (27)

Αμφίδρομο χειριστήριο (2-way) (12)

Εργοστασιακό χειριστήριο (CanBus) (28)

Με εκκίνηση κινητήρα (2)